Regulamin

*Przeczytanie zajmie chwilkę, a upewnisz się że zasady są proste i czytelne
 
Dział I
Ogólne warunki świadczenia usług
 
 
§ 1
Podstawą realizacji zlecenia jest złożenie przez Ciebie zamówienia.
§2
Jesteś obowiązany do podania wszystkich danych niezbędnych do wykonania usługi/zlecenia. Również wszelkiej wymaganej i niezbędnej dokumentacji - tej która jest wymagana w norweskich instytucjach, nic ponad to nie musisz nam wysyłać.
 
§3
Kontakt z obsługą klienta dotyczący świadczonych usług i odbywa się drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonu: +47 463 743 08 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.tomek.no/.
 
 §4
Jesteś świadomy regulaminu i zobowiązujesz się do przestrzegania postanowień. Po zaakceptowaniu Regulaminu przez Ciebie, niniejszy Regulamin uznać należy za integralną część umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
 
 
 
Dział II
Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług / wykonanie zlecenia
 
§ 1
Podmiotem świadczącym usługi jest zatwierdzona przez Brønnøysundregistrene firma w norwegii POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI, z siedzibą przy Rypeveien 73B, 3420 Lierskogen, Norwegia z numerem organizacyjnym 926 701 576 zwanym dalej jako ''firma''.
 
§ 2.
Firma świadczy usługi Polakom w zakresie konsultacji (wnioski, zasiłki, rozliczenia) / elektroniczne usługi
 
 §3
Usługi świadczone przez firmę są odpłatne, a cennik jest opublikowany pod adresem https://www.tomek.no/ceny.html.
 
 §4
Dokumenty dostarczane przez Ciebie będą w formie elektronicznej i przesłane na adres firmy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 §5
Przekazanie danych osobowych oraz dokumentów jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi /zlecenia.
 
 §6
Odpowiadasz za to aby w odpowiednim terminie dostarczyć kompletną dokumentację, niezbędną do wykonania zamówionej usługi/zlecenia. W przypadku, kiedy przekazana dokumentacja jest niekompletna, zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. W sytuacji takiej, rozumiesz i godzisz się, że to może mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania usługi/zlecenia.
 
  §7
Rozumiesz i godzisz się, że wysłanie dokumentacji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług konsultingowych drogą elektroniczną. 
 
 
 
Dział III
Warunki płatności za Usługi
  
 §1
Opłatę za usługę pobiera się po wykonaniu usługi. Na podstawie wystawionej faktury VAT.
 
  §2
Akceptując niniejszy regulamin oraz zawierając umowę z firmą, wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na podany przec Ciebie email. Jeżeli chcesz fakturę w formie papierowej musisz wcześniej o tym poinformować w formularzu, który będziesz wypełniał(a). W przypadku faktury papierowej jest doliczana z automatu opłata za wystawienia faktury papierowej i jej przesłanie pocztą tradycyjną w kwocie nok 90,-
 
 
 
Dział IV
Odstąpienie od Umowy.
 
§ 1
Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w okresie 14 dni od jej zawarcia.
 
 § 2
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, kiedy wyrazisz zgodę na wykonanie usługi przed 14- dniowym terminem na odstąpienie od umowy.
 
 § 3
Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach kiedy dokumentacja otrzymana od usługobiorcy jest niekompletna i nie pozwala na realizację usługi, kiedy dokumentacja jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do autentyczności.
 
 
Dział V
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 
§ 1
Wszelkie dane w tym również dane osobowe pozyskane lub przetwarzane przez firmę w ramach i w związku z prowadzoną działalnością w tym wobec użytkowników strony internetowej tomek.no, klientów, objęte są poufnością oraz chronione poprzez stosowane zasady i procedury zapewniające odpowiednią dbałość o bezpieczeństwo tych danych. Wypełnia to wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
 § 2
Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarzanych na podstawie niniejszego Regulaminu jest usługodawca POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI, z siedzibą przy Rypeveien 73B, 3420 Lierskogen w Norwegii, z numerem organizacyjnym 926 701 576. Podmiotem zewnętrznym z którym firma POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI ma podpisaną umowę powierzenia danych jest firma Smarthost Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1 42-217 Częstochowa NIP: 573-287-48-47 tel. 34 307 01 07
 
§ 3
Przysługuje Tobie prawo do wglądu, zmiany lub żądania usunięcia swoich danych, chyba że muszą one być zachowane w celach określonych przez prawo norweskie. Wówczas niektóre dane mogą zostać usunięte dopiero po upływie określonego prawem czasu. Kontaktować się w sprawach związanych z RODO należy pisemie poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 
 
 Dział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 1
Wszelka korespondencja pomiędzy firmą a usługobiorcą jest poufna i stanowi element tajemnicy firmowej, z której obowiązku zachowania zwolnić może jedynie Sąd.
 
§ 2
Wszelkie sprawy kierowane na drogę sądową powinny odbywać się za zgodą i wiedzą firmy, po wyczerpaniu firmowej wewnetrznej procedury odwoławczo-reklamacyjnej.
 
§ 3
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku i ma zastosowanie do usług świadczonych od tej daty.
 
§ 4
Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie pod adresem https://www.tomek.no/regulamin.html. Zaktualizowany Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych po dniu aktualizacji.
 
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Królestwa Norwegii, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.