Nowy w Norwegii

Karta podatkowa, norweski numer identyfikacyjny oraz przeprowadzka do Norwegii

Wszyscy pracujący w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową. Aby ubiegać się o kartę podatkową po raz pierwszy, musisz zarezerwować wizytę w Urzędzie Podatkowym i zgłosić się na nią w Centrum SUA. Jeśli już wcześniej zamówiłeś wizytę na Policji w Centrum SUA, zostaniesz automatycznie przekierowany do Urzędu Podatkowego. Nie musisz dodatkowo zamawiać godziny w Urzędzie Podatkowym w Centrum SUA.

Jeśli pracodawca ubiega się o kartę podatkową w twoim imieniu, to także w tym przypadku musisz zarezerwować wizytę w urzędzie i zgłosić się na nią.
Musisz mieć ze sobą niezbędne dokumenty:
– Ważny paszport lub dokument tożsamości
– Umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy (osoby zatrudnione w agencjach pracy muszą dodatkowo przedstawić potwierdzenie zlecenia)
– wypełniony formularz wniosku o kartę podatkową (jeśli wniosek wcześniej nie został złożony w formie elektronicznej)
Szczegółowe informacje na temat karty podatkowej oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej urzędu podatkowego (informacje są dostępne w języku norweskim i angielskim).
Gdy składasz podanie o kartę podatkową, Urząd Podatkowy przydzieli ci jednocześnie tymczasowy lub stały norweski numer personalny.
Jeśli zamierzasz przebywać w Norwegii tylko przez krótki okres, otrzymasz najprawdopodobniej tymczasowy numer personalny (d- nummer).
Jeśli planujesz mieszkać w Norwegii powyżej sześciu miesięcy, musisz złożyć podanie o zameldowanie w Norwegii. Jeśli Urząd Podatkowy pozytywnie rozpatrzy twój wniosek o zameldowanie, otrzymasz pocztą stały norweski numer personalny (fødselsnummer). Pamiętaj, aby twoje pełne imię i nazwisko było widoczne na skrzynce pocztowej.
Szczegółowe informacje na temat wniosku o przeprowadzkę do Norwegii oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej urzędu podatkowego (informacje dostępne są w języku norweskim i angielskim).