Nowy w Norwegii

Pobyt w Norwegii - Obowiązkowa rejestracja

Pobyt w Norwegii należy zgłosić do UDI - Norweski Dyrektoriat Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet). Nalezy to zrobić nie później niż po trzech miesiącach pobytu. Jeżeli tak się nie stanie grozi za to mandat.
 
Obywatel UE/EOG (Polska) mają prostrzą procedurę rejestracji.
Aby legalnie przebywać na terytorium Norwegii należy mieć tzw. Registeringsbevis. Jest to dokument poświadczający rejestrację w UDI - instytucji która z regóły znajduje się w Policji (Politi)
 
Wymogiem jest posiadanie pracodawcy w Norwegii.
Jeżeli straciłeś pracę musisz zarejestrować się w NAV jako poszukujący pracy.
Jeśli nie możesz dalej pracować z powodu tymczasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku, możesz mieszkać w Norwegii tak długo, jak chcesz.
 
Rejestracja w UDI jest jednorazowa - oznacza to, że musisz zarejestrować się tylko raz, bez względu na to jak długo będziesz mieszkać w Norwegii.
Przez cały czas pobytu w Norwegii musisz należeć do jednej z kategorii uprawniających do pobytu. Czyli; Musisz być albo pracownikiem, osobą prowadzącą działalność na własny rachunek, członkiem rodziny, studentem, posiadać własne fundusze. Jeśli jesteś studentem lub jesteś tutaj na własną rękę musiz posiadać odpowiednie środki finansowe, musisz mieć ubezpieczenie.
 
W tym artykule omówiony zostanie przypadek kiedy jesteś pracownikiem i chcesz ubiegać się o dokument potwierdzający rejestrację w UDI - Registeringsbevis.
 
Muszisz posiadać dokumenty:
  • Ważne ID (paszport lub dowód osobisty)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu (lub umowa o pracę zgodna z przepisami Kodeksu Pracy)
  • Jeśli zamierzasz pracować w firmie rekrutacyjnej (bemanningsbedrift) musisz mieć zaswiadczenie dotyczące przynajmniej jednego konkretnego zlecenia.