Nowy w Norwegii

Podanie o zameldowanie w Norwegii (Fødselsnummer)

Jeśli planujesz mieszkać w Norwegii powyżej sześciu miesięcy, musisz złożyć podanie o zameldowanie w Norwegii. Jeśli Urząd Podatkowy pozytywnie rozpatrzy twój wniosek o zameldowanie, otrzymasz pocztą stały norweski numer personalny (fødselsnummer). Pamiętaj, aby twoje pełne imię i nazwisko było widoczne na skrzynce pocztowej.
 
TOMEK.no świadczy usługę w zakresie przygotowania i wysłania odpowiedniego podania do urzędu.