Druk E109 z Norwegii

Druk E106 z Norwegii Dokument S1 (E-109) jest potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego z Norwegii w celu otrzymania bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Polsce), na takich samych zasadach jak rezydenci tych krajów. Objęcie norweskim ubezpieczeniem zdrowotnym może dotyczyć zarówno samej osoby pracującej w Norwegii, jak i członków rodziny.
 Poświadczenie to wydaje Helfo.