Gwarancja wypłaty w Norwegii

Czy wiedziałeś o tym, że w Norwegii istnieje taki termin jak ''Lønnsgarantiordningen'' i oznacz on system gwarancji płac?
System gwarancji płac dotyczy warunków pracy, w których pracodawca musi opłacać składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne.
 
Co możesz dostać?
Jeśli masz roszczenie przeciwko pracodawcy, poniższe może zostać pokryte:
 
  • zaległe wynagrodzenie do 6 mcy. wstecz.
  • dotychczas zarobione feriepenger oraz te z poprzedniego roku.
  • swiadczenia emerytalne do 6 mcy. wstecz.
  • odszkodowanie za utracone zarobki do 6 mcy. wstecz.
  • odsetki za zwloke w wyplacie wynagrodzenia i swiadczen przez pracodawcę.
  • rowniez koszty zlozenia wniosku o upadlosc pracodawcy i inne związane z przeprowadzeniem konkursu.