Pracodawca nie wypłaca feriepenger

Jeśli pracownik nie otrzymał wynagrodzenia feriepenger zgodnie z umową o pracę, może pracownik złożyć roszczenie u pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia urlopowego . ... Jeśli pracodawca nie płaci wynagrodzenia urlopowego feriepenger na pracownika żądanie, pracownik może wysłać zawiadomienie o upadłość.