Świadczenia i zasiłki z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Zasiłek przejściowy - AAP

AAP jest to skrót od arbeidsavklaringspenger -  świadczenie wypłacane przez NAV, które ma na celu zapewnienie dochodu w okresach, kiedy z powodu choroby lub obrażeń potrzebujesz pomocy NAV, aby wrócić do pracy lub wyjaśnić zdolność do pracy, na ile jest ona ograniczona.
 
Kto może otrzymać AAP? 
  • Aby kwalifikować się do AAP, twoja zdolność do pracy musi zostać zmniejszona o co najmniej 50 procent.
  • Pomoc NAV może obejmować środki zorientowane na pracę, świadczenia podczas leczenia lub inne działania kontrolne.
  • Choroba, uraz lub ból muszą być głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia zdolności do pracy. 
  • Musi istnieć szansa na poprawę twojej zdolności do pracy poprzez leczenie, środki ukierunkowane na pracę lub dalsze działania NAV.
Celem jest, abyś mógł uzyskać lub utrzymać pracę w okresie AAP.
Aby ubiegać się o AAP, nie możesz otrzymywać zasiłku chorobowego ani innych świadczeń z NAV.
 
Jeśli wcześniej otrzymałeś AAP.
Jeśli wcześniej otrzymałeś AAP, możesz odzyskać AAP na okres do sześciu miesięcy, jeśli zachorujesz ponownie bez uzyskania nowego prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, jeśli potrzebujesz pieniędzy na zwolnienie z pracy przez ograniczony czas, zanim będziesz mógł wrócić do pracy. Aby otrzymać nowe świadczenia chorobowe, musisz być zatrudniony i pracować w pełni lub częściowo przez 26 tygodni.
 
Od zasiłku chorobowego do AAP.
Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy, a rok choroby wkrótce się kończy, musisz sam złożyć wniosek o AAP, jeśli nadal jesteś chory. Nie przełączasz się automatycznie na AAP. Przeczytaj więcej o przejściu z zasiłku chorobowego na AAP.
 
Członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych.
Zasadniczo musisz być członkiem krajowego systemu ubezpieczeń przez co najmniej pięć lat, zanim uzyskasz uprawnienia do AAP.
 
Aby uzyskać AAP, warunkiem jest aktywny udział w procesie dotarcia do pracy. Nazywa się to obowiązkiem działania. Obowiązek działania oznacza, że: bierzesz udział w przygotowaniu konkretnego planu, ukierunkowanego na powrót do pracy.
 
Musisz powiadomić NAV, jeśli coś uniemożliwi Ci wdrożenie planu (aktivitetsplan) zgodnie z ustaleniami. Jeśli nie wykonasz uzgodnionych działań, NAV może zmniejszyć lub przerwać AAP.
 
Obliczanie AAP.
Zasiłek przejściowy stanowi 66% średnich dochodów uzyskiwanych przez osobę chorą przed pojawieniem się niezdolności do pracy.
 
Jak długo można uzyskać AAP?
Zasadniczo nie można otrzymywać AAP przez okres dłuższy niż 3 lata. Jednak to, jak długo otrzymasz AAP, zależy od tego, jak długo potrzebujesz wsparcia NAV i przejść leczenie, zanim będziesz mógł być w pracy i w jakim stopniu.
 
Jak się ubiegasz?
Przed złożeniem wniosku o zasiłek oceny pracy, należy zarejestrować się na nav.no. Składając wniosek, NAV musi uzyskać od ciebie pewne informacje, które musisz załączyć do wniosku. Po złożeniu wniosku o AAP otrzymasz więcej dokumentów i decyzji od NAV.
 
Meldekort.
Aby otrzymać płatność AAP, należy wysyłać kartę tzw. meldekort co 14 dni. NAV korzysta z meldekort, aby monitorować Cię i obliczać płatność.  Jeśli karta meldekort zostanie poprawnie wypełniona i wysłana na czas, płatność zostanie dokonana 2-3 dni po przeliczeniu meldekort . Ważne jest, aby wysłać kartę na czas. AAP jest opodatkowany jako dochód z pracy i liczy się do emerytury.
 
Zakładanie własnego biznesu.
Możesz złożyć wniosek o zachowanie AAP przez ograniczony czas podczas zakładania własnej firmy. Możesz otrzymać AAP na okres do 6 miesięcy, gdy jesteś w fazie rozwoju i / lub 3 miesiące, gdy jesteś w fazie początkowej. Możesz złożyć wniosek tylko, jeśli planujesz założyć nową firmę. 
 
Zgłoś zmiany.
Jeśli warunki AAP nie są już spełnione, tracisz prawo do świadczenia i decyzja zostaje wstrzymana. Jeśli nastąpią zmiany w dochodach, sytuacji rodzinnej i / lub pracy lub planujesz pobyt za granicą, może to wpłynąć na kwotę otrzymywaną z NAV. Jeśli jesteś obywatelem Norwegii i planujesz pozostać w innych krajach UE / EOG, nie musisz tego zgłaszać, jeśli pobyt nie pociąga za sobą zmian w działaniach uzgodnionych z NAV. Masz obowiązek informować NAV o swojej sytuacji, zarówno poprzez przesłanie karty zgłoszenia, jak i zgłoszenie w dialogu z veilederem.