Świadczenia i zasiłki z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Jednorazowa zapomoga - Becikowe

(Becikowe w Norwegii) - Engangsstønad jest to jednorazowa zapomoga związana z urodzeniem dziecka.
 
Kto może otrzymać jednorazową zapomogę?
Możesz otrzymać jednorazowy zasiłek z powodu urodzenia dziecka, jeśli nie posiadałeś żadnego dochodu, który uprawnia cię do świadczeń rodzicielskich. 
Zasadniczo istnieją dwa warunki, które należy spełnić, aby otrzymać jednorazową korzyść. Są to:
  • Jestem matką dziecka W niektórych przypadkach ojciec lub matka mogą otrzymywać świadczenia jednorazowe.
  • Mieszkam w norwegii Jeśli mieszkasz w Norwegii, zazwyczaj jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych. 
 
Co możesz otrzymać?
Zapomoga wynosi aż 84,720 koron dla każdego dziecka. Świadczenie wypłacane jest po narodzeniu dziecka lub jego adopcji.
 
Terminy składania wniosków
Mama może ubiegać się o jednorazową zapomogę najwcześniej w 22 tygodniu ciąży.
Ojciec lub współmatka mogą złożyć wniosek najwcześniej, gdy masz termin odpowiedzialności rodzicielskiej lub przeniesienia opieki .  Przy adopcji możesz złożyć wniosek najwcześniej, kiedy masz datę przydzielenia opieki .
 
Ważne - Musisz złożyć wniosek nie później niż 6 miesięcy po urodzeniu lub adopcji dziecka, w przeciwnym razie utracisz prawo do jednorazowego świadczenia. Zazwyczaj wypłacane jest jednorazowe świadczenie tydzień po rozpatrzeniu wniosku. Świadczenie jednorazowe jest zwolnione z podatku.
 
Wymagana dokumentacja do wniosku o becikowe w Norwegii:
  • rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse)
  • karta ciąży – dokument potwierdzający termin porodu (musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski), wymagany gdy dziecko jeszcze się nie urodziło
  • akt urodzenia – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko już się urodziło.