Świadczenia i zasiłki z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny - pleiepenger, wypłacany na wypadek choroby dziecka lub innej bliskiej osoby. Zasiłek pielęgnacyjny (pleiepenger) ma za zadanie zrekompensować osobom czynnym zawodowo utratę dochodów związaną z pielęgnacją chorego dziecka lub pielęgnacją członka najbliższej rodziny w końcowej fazie życia.
 
Kto może otrzymać zasiłek?
Aby mieć prawo do zasiłku opiekuńczego , trzeba po pierwsze spełniać ogólne warunki dotyczące przepracowanego okresu (tj. pracować przez co najmniej cztery tygodnie bezpośrednio przed momentem, w którym nastąpiła utrata dochodów. Jeśli ktoś opiekuje się członkiem najbliższej rodziny w końcowej fazie jego życia, może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Prawo do zasiłku przysługuje niezależnie od tego, czy pielęgnuje się taką osobę w jej własnym domu, czy w domu u siebie. Jako członków najbliższej rodziny liczy się dzieci, wnuki, rodziców, dziadków i rodzeństwo. Do grupy tej mogą zostać zaliczone również inne osoby, ale w takim wypadku każdy przypadek będzie musiał zostać rozpatrzony indywidualnie przez NAV.
 
Jak długo można pobierać świadczenie?
Zasiłek może być wypłacany zwykle przez maksymalnie 4 lata. W indywidualnych przypadkach okres pobierania zasiłku może zostać wydłużony.
 
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wyliczana jest w taki sam sposób, jak chorobowe, czyli stanowi 100% wysokości dochodu będącego podstawą zasiłku chorobowego.