Świadczenia z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Renta zdrowotna

Renta inwalidzka - Uføretrygd. Renta inwalidzka zastępuje część utraconego dochodu z powodu trwałej choroby lub obrażeń. To, czy przysługuje ci 100% renty inwalidzkiej, czy stopniowej (częściowej) renty inwalidzkiej, zależy od twojej zdolności zarobkowej. Jeśli masz możliwość pracy, na przykład 40 procent, możesz mieć prawo do 60 procent renty inwalidzkiej.
 
Kto może uzyskać Rentę inwalidzką - Uføretrygd?
Aby uzyskać prawo do renty inwalidzkiej, co do zasady należy spełnić następujące warunki:
  • Musisz mieć od 18 do 67 lat. Musisz być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych przez ostatnie trzy lata, zanim zachorowałeś.
  • Choroba i / lub obrażenia muszą być głównym powodem, dla którego zmniejszone są twoje możliwości zarobkowe.
  • Należy wdrożyć odpowiednie leczenie i środki zorientowane na pracę.
  • Twoja zdolność do zarobkowania musi zostać trwale zmniejszona o co najmniej 50 procent z powodu choroby i / lub obrażeń.
  • Jeśli w momencie składania wniosku otrzymujesz zasiłek AAP , wystarczy, że Twoja zdolność do dochodu zostanie trwale zmniejszona o co najmniej 40 procent.
  • Jeżeli niepełnosprawność jest spowodowana zatwierdzonym urazem zawodowym lub chorobą zawodową , wystarczy, że twoja zdolność do zarobkowania zostanie trwale zmniejszona o co najmniej 30 procent.
 
Obliczenie renty inwalidzkiej w Norwegii:
Renta jest to dochód z ostatnich lat, zanim zachorowałeś lub doznałeś obrażeń.
 
Masz prawo do emerytury, nawet jeśli jesteś osobą niepełnosprawną.
Można pobierać rentę i pracować. Renta inwalidzkia jest opodatkowana jako dochód z wynagrodzenia. Wypłata renty inwalidzkiej w czerwcu nie podlega opodatkowaniu a w grudniu naliczane jest połowa podatku.
 
Wysokość minimalnego świadczenia zależy od tego, czy jesteś osobą samotną, czy mieszkasz ze współmałżonkiem lub konkubentem. NAV minimalne świadczenie obniża, jeśli okres ubezpieczenia społecznego w Norwegii jest skrócony.
 
Norweska renta łączona z Polską:
Twój wniosek o rente zostanie przetworzony w NAV oraz przesłany do odpowiedzialnych instytucji krajów w których zamieszkiwano i/lub pracowano. Przy czym każde z tych Państw będzie oceniało wniosek o rentę w oparciu o przesłane przez NAV zaświadczenie lekarskie i w oparciu o obowiązujące przepisy danego Państwa w zakresie orzecznictwa,ustalenia stopnia inwalidztwa oraz czasu jego trwania.