Świadczenia i zasiłki z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Zasiłek chorobowy - Sykepenger

Sykepenger są to pieniądze wypłacane przez pierwsze 16 dni Twojej choroby przez Twojego pracodawce, a następnie przez NAV. Sykepenger możesz pobierać do 12 miesięcy. Świadczenie to ma na celu rekompensatę za utracony dochód spowodowany chorobą lub urazem/uszkodzeniem ciała.


Podstawowym wymogiem jest przebywanie na terenie Norwegii w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, jednak są odstępstwa od tej reguły.

Kto może dostać zasiłek chorobowy?
  • Musisz być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Powodem, dla którego nie możesz pracować, musi być twoja choroba lub uraz.
  • Musisz być w pracy przez co najmniej cztery tygodnie bezpośrednio przed zachorowaniem.
  • Okres sykepenger liczy się do emerytury. Jest to dochód, który zastępuje wynagrodzenie i od tego odprowadzany podatek. 
  • Twój dochód musi wynosić co najmniej pięćdziesiąt procent  podstawowej kwoty ubezpieczenia społecznego (1/2 G). Ten limit dochodu ma zastosowanie dopiero po okresie pracodawcy, zwykle przez pierwsze 16 dni zwolnienia chorobowego za które to on płaci.


Feriepenger od zasiłku chorobowego
Feriepenger wyliczane jest z pierwszych 48 dni zasiłku chorobowego i wypłacone zostaje w kolejnym roku podatkowym, wynosi 10,2%.

Zwolnienie chorobowe w trakcie pobytu w Polsce
Pracownik, który zachorował w trakcie pobytu w Polsce, może mieć prawo do zasiłku chorobowego na tej samej zasadzie, co Norwegowie. Zwolnienie lekarskie powinno zostać wypisane przez lekarza na druku E-116, a lekarz powinien wysłać je do Norwegii. ZUS natomiast w imieniu chorego wnioskuje o zasiłek chorobowy na druku E-115. Dodatkowo należy przesłać do NAV oświadczenie własne do zwolnienia lekarskiego. Proces rozpatrywania wniosku rozpocznie się w momencie, gdy NAV otrzyma wszystkie wymagane dokumenty, tj. druki E-116 i E-115, oświadczenie własne oraz informację o dochodach, które elektronicznie musi wysłać do NAV pracodawca.
 
Przeniesienie zasiłku do Polski
Mimo tego, że podstawowym obowiązkiem chorego jest przebywanie na terenie Norwegii, można zawnioskować o przeniesienie świadczenia do Polski, pod warunkiem, że zostało to uzgodnione z pracodawcą, a także lekarzem. Jeżeli lekarz uzna, że wyjazd za granicę nie pogorszy stanu zdrowia lub nie wydłuży rekonwalescencji, można złożyć stosowne podanie.
 
Jeśli masz kilku pracodawców
Jeśli jesteś na zwolnieniu chorobowym z kilku miejsc pracy, musisz mieć zwolnienie chorobowe dla każdego z nich. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oblicza się na podstawie całkowitego dochodu.
 
Ważne: Lekarz powinien zawsze oceniać, czy istnieją ważne powody medyczne, dla których musisz być zwolniony od pracy, zarówno przy pierwszym zwolnieniu chorobowym, jak i później. Jeśli możesz wykonywać niektóre ze swoich regularnych zadań, będziesz miał częściowe zwolnienie lekarskie.  
Zgłoś zmiany
Jeśli występują zmiany w twoim dochodzie lub sytuacji zawodowej lub planujesz wyjazd za granicą, to może świadczenie z NAV. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić NAV.