Zasiłek dla bezrobotnych - Dagpenger

Zasiłek dla bezrobotnych inaczej dagpenger jest to świadczenie z NAV mające na celu zapewnienie środków dla bezrobotnych podczas poszukiwania pracy.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?
Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, musisz najpierw zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i jej realnie poszukiwać.
Musisz także zadbać o zebranie niezbędnej dokumentacji, którą przesyłasz wraz z wnioskiem o dagpenger.
Po zarejestrowaniu się jako osoba poszukująca pracy, będziesz mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Zasiłek dla bezrobotnych możesz otrzymać najwcześniej od dnia złożenia wniosku w NAV. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
  • Jeśli osiągnąłeś pzynajmniej minimalny dochód  z zatrudnienia tj. co najmniej 0,75-krotności podstawy ubezpieczenia społecznego (G)  w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub co najmniej 2,25 krotność stopy bazowej (G) w ciągu 36 ostatnich miesiącach
  • skróciły Ci się godziny pracy o co najmniej 40 procent lub obniżył dochód z pracy i jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy; wysyłasz kartę meldunkową (meldekort) co 14 dni jest prawdziwym poszukującym pracy.
  • jest członkiem systemu ubezpieczeń społecznych oraz legalnym rezydentem w Norwegii.

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?
To, jak długo możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, zależy od tego, ile zarobiłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub średnio w ciągu ostatnich 36 miesięcy. 

Ile otrzymasz zasiłku dla bezrobotnych?
62,4% dochodu, uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych dagpenger.

Jesteś zobowiązany do podania NAV prawidłowych informacji
Jeśli podasz nieprawidłowe lub wadliwe informacje, możesz stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres do 26 tygodni. Ponadto NAV może wymagać od ciebie zwrotu świadczeń dla bezrobotnych, do których nie miałeś prawa. Udzielenie nieprawdziwych informacji może doprowadzić do tego, że naw zgłosi sprawę do Policji. Możesz zostać ukarany grzywną lub nawet karą więzienia.