Świadczenia i zasiłki z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Zasiłek rodzicielski - Foreldrepenger

Zasiłek rodzicielski jest to świadczenie wypłacane przez NAV, które ma zastąpić twój utracony dochód, gdy jesteś w domu z dzieckiem. Zasadniczo istnieją 3 wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenia rodzicielskie.
 
Kto może uzyskać świadczenia rodzicielskie?
 • Osiągałem dochód przez 6 z ostatnich 10 miesięcy. Niektóre płatności z NAV, od pracodawcy również uważane są za dochód. Są to: 
  • chorobowych (sykepenger)
  • dla bezrobotnych (dagpenger)
  • ciążowych (svangerskapspenger)
  • szkoleniowych (opplæringspenger)
  • pielęgnacyjnych (pleiepenger)
  • rehabilitacyjnych (arbeidsavklaringspenger)
 • Zarabiałem co najmniej 50 676 NOK rocznie (kwota zależna od Grunnbeløp (G)). W przeliczeniu na roczny dochód, twój dochód musi wynosić połowę kwoty podstawowej (G).
 • Mieszkasz w Norwegii
Jak długo możesz otrzymywać zasiłek rodzicielski?
Możesz zdecydować, czy pobierać zasiłek samotnie lub w kombinacji w połączeniu z pracą lub urlopem. Musisz pobrać zasiłek przed tym jak Twoje dziecko ukończy 3 rok życia. Jeśli spodziewacie się kolejnego dziecka, musisz pobrać zasiłek przed narodzeniem kolejnego dziecka. Istnieje wiele wariantów w których można pobierać zasiłek rodzicielski. Np. Wariant - matka i ojciec, Jeśli tylko ojciec ma prawo do świadczenia, jeśli tylko matka ma prawo do świadczenia, jeśli matka i druga matka mają prawo do świadczeń, lub ojciec i drugi ojciec mają prawa do świadczeń.
 
 
Ważne: Zasiłek rodzicielski wypłacany jest tylko i wyłącznie za dni robocze. W sytuacji, gdy przyznana została jednorazowa zapomoga / becikowe (engangsstønad), matce dziecka nie przysługuje zasiłek rodzicielski.
 
Jakie dokumenty potrzebuję do wniosku o zasiłek rodzicielski w Norwegii?
 • karta ciąży - dokument potwierdzający datę porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
 • akt urodzenia dziecka – Druk unijny lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko się urodziło,
 • rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • odcinki z wypłaty (lønnslips) za ostatnich 6 przepracowanych miesięcy,