Świadczenia i zasiłki z NAV

Zasiłki i świadczenia z NAV w Norwegii

Zasiłek rodzinny - Barnetrygd


Jeśli opiekujesz się dziećmi poniżej 18 roku życia, które mieszkają z tobą w Norwegii moez otrzymywa barnetrygd. Jest to świadczenie przyznawane na dzieci od momentu urodzenia do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Stawka zasiłku podlega waloryzacji. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie na każde dziecko i może być wypłacany nawet do 3 lat wstecz.
 
Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?
- Matka lub ojciec dziecka mogą otrzymywać zasiłek Barnetrygd.
- Rodzic zastępczy, lub inny opiekun może otrzymywać zasiłek rodzinny, jeśli dziecko z nim mieszka (dłużej niż trzy miesiące).
Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dziecko musi mieć miejsce zamieszkania w Norwegii. Jeśli Twoje dziecko przebywa w Norwegii przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, zostanie uznane za miejsce zamieszkania.
Jeśli jesteś samotną matką lub ojcem, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko, jeśli mieszkasz samotnie z dziećmi i
jesteście:
- rozwiedzeni
- w separacji
 
Wspólne zamieszkanie między ''samboer'', którzy mają wspólne dzieci poniżej 16 roku życia, musi zostać potwierdzone zaświadczeniem.
 
Ile wynosi zasiłek na dziecko barnetrygd?
Zwykły zasiłek na dziecko to stała kwota na dziecko.
Zasiłek dla małych dzieci stanowi dodatek do zasiłku na dziecko dla samotnych rodziców, którzy mają dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
 
Zasiłek na dziecko jest zwolniony z podatku i jest wypłacany raz w miesiącu. 
Stawka barnetrygd na dziecko od 1 marca 2019 r .: 
-Zwykły zasiłek na dziecko: 1 054 kr.
-Dodatek na małe dziecko: 660 kr.
 
Jak długo możesz otrzymywać zasiłek na dziecko?
Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca po urodzeniu dziecka lub od miesiąca, w którym warunki dla przyznania nastąpiły. Zasiłek rodzinny wypłacany jest do miesiąca, w którym dziecko osiąga wiek 18 lat włącznie. 
 
Zasiłek na dziecko może być wypłacany wstecz do 3 lat od daty złożenia wniosku, jeżeli warunki zostały spełnione, pod warunkiem, że zasiłek na dziecko nie został wypłacony drugiemu rodzicowi dziecka.
 
Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?
Zasadniczo nie trzeba ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jeśli dziecko urodzi się w Norwegii, matka automatycznie otrzyma zasiłek na dziecko około 2 miesiące po urodzeniu.
 
Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?
-matka nie jest zarejestrowana jako rezydentka w Norwegii
-dziecko ma więcej niż sześć miesięcy
-dziecko nie urodziło się w Norwegii

Wniosek o zasiłek rodzinny barnetrygd ocenia się zgodnie z postanowieniami porozumienia EOG lub innych umów o zabezpieczeniu społecznym.
Jeśli matka chce, żeby ojciec otrzymał świadczenie na dziecko, to w takich przypadkach ojciec musi złożyć wniosek.

Formularz zwykłego zasiłku na dziecko - NAV 33-00.07 .
Po wybraniu odpowiedniego formularza zobaczysz, jaką dokumentację i załączniki musisz załączyć do wniosku.
 
Możesz wnioskować z zagranicy
Jeśli zamierzasz zostać za granicą i otrzymywać zasiłek na dzieci z NAV, musisz sprawdzić, czy możesz przenieść ze sobą zasiłek .
Musisz powiadomić NAV, do którego kraju zamierzasz podróżować i jak długo będzie trwać twój pobyt. Jeśli pobyt trwa dłużej niż planowano, należy również powiadomić NAV.
 
Cudzoziemcy mogą być uprawnieni do zasiłku na dziecko, gdy cała rodzina mieszka w Norwegii i musi tu mieszkać przez co najmniej 12 miesięcy. Dotyczy to wszystkich cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania w Norwegii, którzy są zarejestrowani w rejestrze krajowym i którzy mają zezwolenie na pobyt.
Jeśli jesteś obywatelem kraju UE / EOG i pracujesz w Norwegii, możesz być uprawniony do zasiłku na dziecko, nawet jeśli mieszkasz w Norwegii krócej niż 12 miesięcy. 
 
Zgłoś zmiany
Musisz powiadomić NAV, jeśli otrzymujesz zasiłek na dziecko i nie jesteś już do niego uprawniony.
Jeśli zmieni się Twoja sytuacja rodzinna lub planujesz pobyt za granicą, może to mieć wpływ na kwotę, którą otrzymujesz z NAV. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić NAV.