Nowy w Norwegii

Rejestracja elektronicznego użytkownika w UDI.no

Jeśli masz zamiar przebywać w Norwegii dłużej niż trzy miesiące, potrzebne ci będzie świadectwo rejestracji (registreringsbevis). Na portalu aplikacyjnym należy wypełnić odpowiedni wniosek rejestracji i umówić się na wizytę na Policji w Centrum SUA. 
W policji musisz mieć ze sobą niezbędne dokumenty. Jakie dokumenty dotyczą ciebie sprawdzisz na liście kontrolnej UDI